Chống đỡ tạm bợ để cứu chùa Cầu ở phố cổ Hội An xuống cấp nghiêm trọng

Văn hóa
Chùa Cầu thuộc quần thể di sản văn hóa Thế giới phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, phương án trùng tu di tích này vẫn chưa được thống nhất. Hiện, công trình này đang được chống đỡ tạm bợ để tránh nguy cơ đổ sụp.

VIDEO MỚI NHẤT