Cụm hang động có vô số tranh, tượng Phật tồn tại 22 thế kỷ ở Sri Lanka

Văn hóa
Phức hợp hang động lớn nhất Sri Lanka nằm ở thị trấn Dambulla thể hiện xuyên suốt hình tượng Đức Phật qua nhiều bức tượng lớn, nhỏ khác nhau cùng 1.500 tranh vẽ trên trần độc đáo.
Xem thêm