Kỳ quan giếng bậc thang 7 tầng dưới lòng đất ở Ấn Độ

Văn hóa
Giếng bậc thang Rani ki vav được xây giống đền thờ 7 tầng đảo ngược ở độ sâu gần 30 m dưới lòng đất vào thế kỷ 11.
Xem thêm