Lan tỏa thông điệp 'Chúng tôi đi làm vì bạn, hãy ở nhà vì chúng tôi'

Văn hóa
Các nhân viên y tế khắp nơi trên thế giới với khẩu hiệu mang thông điệp gửi tới người dân để phòng chống Covid-19 được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

VIDEO MỚI NHẤT