Lịch sử bức tranh 40 năm treo ở ngã tư Tràng Tiền Hà Nội

Văn hóa
Bức tranh Bác Hồ bế em bé được treo ở ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng do họa sĩ Trần Từ Thành sáng tác mang thông điệp về hòa bình.