Ngắm nhà cỏ - kỳ quan kiến trúc từ thế kỷ thứ 9 của Iceland

Văn hóa
Nhiều ngôi nhà vẫn còn được lưu giữ cho tới ngày nay và được bảo tồn trong các khu di tích hoặc viện bảo tàng.
Xem thêm