Nhà thờ 134 năm tuổi ở Nam Định trước ngày hạ giải

Văn hóa
Nhà thờ Bùi Chu ở Nam Định có từ năm 1885, ngày 13/5 tới, công trình sẽ được hạ giải để làm mới.

VIDEO MỚI NHẤT