Quy mô của chùa Ba Vàng qua hơn 10 năm biến đổi

Văn hóa
Ban đầu chùa được xây dựng bằng gỗ, năm 1993 chùa được trùng tu, đến năm 2011 chùa được khởi công xây dựng với quy mô lớn kỷ lục.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT