Trùng tu hang đá Phật giáo chứa 110.000 bức tượng

Văn hóa
Các chuyên gia bảo tồn sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tạo bản sao 3D giúp tôn tạo những bức tượng bị hư hỏng trong hang đá Long Môn.

VIDEO MỚI NHẤT