Tượng đại bàng to nhất thế giới, mất 10 năm xây dựng ở Ấn Độ

Văn hóa
Bức tượng đại bàng khổng lồ dài 60 m được thực hiện bởi một nhà làm phim người Ấn Độ. Trải qua vài chục năm, công trình hùng vĩ mới được thông qua và xây dựng.
Xem thêm