Tượng đầu ngựa khổng lồ, điêu khắc trong 7 năm

Văn hóa
Tượng đầu ngựa lớn nhất thế giới này được xây dựng để tri ân những con ngựa chăm chỉ đã góp phần tạo nên vùng đất Scotland tươi đẹp từ nhiều thế kỷ trước.