Tượng Phật dát vàng trên đỉnh núi Nga Mi

Văn hóa
Tượng Phật Thập Phương Phổ Hiền được đúc 600 tấn đồng và dát 2.300 miếng vàng, là một trong 10 tượng Phật đáng chiêm ngưỡng tại Trung Quốc.

VIDEO MỚI NHẤT