Tượng Phật mạ vàng cao nhất thế giới

Văn hóa
Tượng Trung Nguyên Đại Phật tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) được đúc từ 3.300 tấn đồng và mạ 108 cân vàng, tổng chiều cao là 208 m.

VIDEO MỚI NHẤT