Tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất Châu Á ở Bình Dương

Văn hóa
Tượng Phật nhập Niết bàn dài 52 m, cao 12 m nằm trên mái chùa Hội Khánh, dưới tượng là 20 bức phù điêu thể hiện cuộc đời của Đức Phật.

VIDEO MỚI NHẤT