VIDEO: 16 pho tượng La Hán ở Hà Nội bị đập phá

Văn hóa
16 trong tổng số 18 pho tượng La Hán ở chùa Khánh Long huyện Đông Anh (Hà Nội) bị đập vỡ tay, chân. Hai con nghê cũng bị vỡ phần tai.
Xem thêm