Vạn lý Trường thành được trùng tu như thế nào?

Video
Để giữ nguyên hình dáng ban đầu của Trường thành, đội thi công không được phép dùng máy móc hay hóa chất mà buộc phải tu sửa thủ công.