Vạn Lý Trường Thành mở cửa lại sau 2 tháng dịch bệnh

Video
Vạn Lý Trường Thành tại Bát Đạt Lĩnh đã mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 24/3. Do dịch bệnh Covid-19 lan rộng nên địa điểm này đã đóng cửa suốt 2 tháng qua.