Chuyện thú vị chưa kể về 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Văn nghệ
Lúc sáng tác tôi cũng không ngờ 'Như có Bác trong ngày đại thắng' lại có sức lan tỏa rộng như thế, còn vượt qua biên giới Việt Nam", nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Xem thêm