Hôn nhân và đàn chim hay chuyện facebook của Diệu

Văn nghệ
Thượng đế ban cho con người sự sống, con người tạo ra hôn nhân và mỗi người hủy diệt hôn nhân theo cách của riêng mình. Tôi muốn, tôi để, tôi thả, tôi bắt hôn nhân của tôi phải quyên sinh là quyền của mình, là hoàn toàn phải phép. Người đời nên im lặng.
Xem thêm