Nhạc sĩ Thuận Yến: Sự hòa hợp chất lính – chất thơ

Văn hóa
Sự hòa hợp tuyệt vời giữa chiều sâu trái tim và tầm cao ý chí của người chiến sĩ Việt Nam có thể được coi là nét đặc trưng ở con người nhạc sĩ Thuận Yến, đồng thời cũng là điểm chung trong các sáng tác của ông về đề tài chiến tranh.
Xem thêm