'Vai diễn của tôi trong Người phán xử ít đất, nhưng chạm đến tim khán giả'

Văn nghệ
"Tôi tin rằng một người phụ nữ sẽ đủ nhạy cảm, thông minh để đánh giá các mối quan hệ của chồng. Từ đó, có thể ghen đúng lúc, đúng chỗ và ghen một cách văn minh" – diễn viên Thùy Dương nói.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT