Vào rừng trèo cây hái trái bứa ở Quảng Ngãi

Video
Tranh thủ lúc làm rẫy, người dân Quảng Ngãi trèo cây hái trái bứa, vị ngọt thanh giống măng cụt, ăn giải khát hoặc bán 25.000 đồng một kg.