Vật liệu xây dựng giả tràn lan, nhiều hơn cả hàng thật

Video
Hàng giả tràn lan trên thị trường, mức độ tinh vi đến cả nhà sản xuất cũng không nhận ra.