Vật lộn cứu người đàn ông bị trăn khủng siết chặt

Video
Hai người đàn ông vật lộn dùng tay không tóm đuôi, gỡ con trăn khủng ra khỏi chân người bạn của mình.