Vật thể lạ xuất hiện gần trạm vũ trụ

Video
Một vật thể không xác định (UFO) xuất hiện gần Trạm Không gian Quốc tế khi hai phi hành gia ra khỏi trạm hôm 7/10. Nó hiện ra khoảng 5 giây trên nền tối của đoạn video.
Xem thêm