Vệ sinh điện thoại quan trọng hơn đeo khẩu trang?

Video
Bộ Y tế Singapore khuyến cáo, thường xuyên rửa tay và vệ sinh điện thoại là cách phòng ngừa virus tốt nhất, hiệu quả hơn cả đeo khẩu trang.