Vệ tinh sao nhân tạo sắp rơi trở lại khí quyển

Video
Vệ tinh Sao Nhân loại từng được giới thiệu là "vật thể sáng nhất trên trời" có khả năng rơi trở lại khí quyển và bốc cháy trong tuần này.

VIDEO MỚI NHẤT