Venice thoáng đãng, nước trong hơn khi vắng khách du lịch

Video
Những ngày Venice (Italy) vắng bóng khách du lịch, người dân địa phương nhận thấy chất lượng không khí và nước tại đây cải thiện rõ rệt.