Vesak 2019: Phóng sinh bồ câu, thả bóng bay nguyện cầu hòa bình thế giới

Video
Sau lễ khai mạc,tăng, ni, Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật, Và thực hiện thả bóng, chim bồ câu cầu nguyện cho quốc thái dân an, hòa bình thế giới.