Vẹt nhún nhảy theo Gangnam Style

Video
Sức hút của điệu nhảy Gangnam Style vẫn tiếp tục tăng lên khiến ngay cả chú vẹt cũng không thể cưỡng lại cơn sốt này.
Xem thêm