Vì sao dơi quỷ hút máu trong 30 phút mà không bị phát hiện?

Video
Dơi quỷ là tên gọi của một phân họ dơi với các thành viên đều là loài hút máu. Chúng có khả năng định vị bằng tiếng vang và hút máu con mồi mà không bị phát hiện.