DMCA.com Protection Status

Video 3D mô phỏng tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam

Video
Sáng 13/5, khi tàu Việt Nam tiến vào khu vực có giàn khoan trái phép. Tàu Trung Quốc đã bao vây và đâm móp tàu của cảnh sát biển Việt Nam. Sau đó, phía Trung Quốc điều thêm tàu áp sát, uy hiếp, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam.
Xem thêm