Video: Bị sư tử hung dữ nhảy lên lưng, hươu cao cổ dũng cảm trụ vững

Video
Một con sư tử nhảy lên lưng và cắn vào cổ chú hươu này, nhưng chú hươu không nao núng, bình tĩnh đẩy lui con sư tử đó và những con sư tử “đồng bọn”.
Xem thêm