VIDEO: Boeing 787 bay lượn như chiến đấu cơ phản lực

Video
Chiếc Boeing 787 bay lượn như một chiến đấu cơ phản lực, bay lượn trong triển lãm hàng không Farnborough (Surrey, Anh). Triển lãm là một cơ hội cho các hãng hàng không Boeing và Airbus giới thiệu máy bay dân dụng và quốc phòng.