VIDEO: Cận cảnh gốc đào cổ thụ 50 năm giá trị gần 200 triệu

Video
Nhiều nhà vườn trồng đào tại Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết giá đào cổ thụ năm nay tương đương năm ngoái, giá dịch vụ cho thuê bằng khoảng 1/2 giá bán.
Xem thêm