Video: Cận cảnh hố đen đã “lớn” như thế nào

Video
Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu đã chỉ ra được sự kiện “nuốt chửng ngôi sao” và tin rằng đó là một cách hoàn toàn mới về “nuôi lớn” hố đen.
Xem thêm