Video: Chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn, người dân mong muốn gì?

Video
Theo người dân khu vực gần Khu xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), họ ra chặn xe rác phần vì chính quyền hứa hẹn nhưng hỗ trợ, bồi thường chậm.
Xem thêm