Video: Dương Tự Trọng bật khóc trước tòa

Video
Dương Tự Trọng bật khóc trước tòa