DMCA.com Protection Status

VIDEO: Giới trẻ thức trắng đêm ngắm tuyết Sapa

Video
Sáng sớm 24/1, tuyết đã rơi tại Sapa thu hút nhiều bạn trẻ xuống đường đùa nghịch nặn người tuyết.