Video kiểm tra tính năng chiến đấu của súng trường tấn công AK-12

Video
Súng trường tấn công AK-12 mới nhất của Nga đã hoàn thành các bài thử nghiệm thực địa và đáp ứng hầu hết các yêu cầu đặt ra.