VIDEO: Lời nói sau cùng của Dương Chí Dũng

Video
“Những ngày vừa qua, bị cáo rất đau khổ trong trại. Thật sự xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bị cáo hết sức thành thực. Bị cáo không chối cãi…”, Trích lời nói sau cùng của bị cáo Dương Chí Dũng trước tòa.

VIDEO MỚI NHẤT