Video mô phỏng phà Sewol bị chìm

Video
30 phút sau khi phát tín hiệu cấp cứu, thuyền trưởng phà Sewol mới quyết định sơ tán hành khách. Dưới đây là video mô phỏng lại vụ chìm phà Sewol.