DMCA.com Protection Status

Video mô phỏng vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam

Video
Trong video mô phỏng chúng ta thấy việc không thắt dây an toàn nguy hiểm thế nào. Nếu người ngồi sau không thắt dây an toàn, quán tính sẽ đẩy họ về phía trước và vô tình đẩy cả người ngồi phía trước lao vào tay lái tài xế làm mất lái, gây nguy hiểm cho tất cả mọi người trên xe.