Video: Nghi thức lễ Tắm Phật tại chùa Bái Đính

Video
Đúng 11 giờ trưa 8/5, nghi thức lễ Tắm Phật diễn ra tại phía trước Điện Thích Ca do hòa thượng Thích Thanh Nhã tiến hành. Sau khi nghi lễ là thả chim bồ câu và bóng bay.