[VIDEO]: Toàn cảnh giải offroad VOC 2015 từ Flycam

Video
Hơn 100 xe địa hình đủ loại đã tập trung tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội để tham gia giải offroad VOC 2015.