Việc làm cảm động của cảnh sát giúp người đi bộ

Video
Một viên cảnh sát đỡ lấy người đàn ông đứng tuổi với dáng đi khó khăn. Ngay sau đó, xe cảnh sát vừa chạy tới cũng tham gia trợ giúp.

VIDEO MỚI NHẤT