Viện kiểm sát đề nghị án tù treo cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Video
Sáng 23/5, Viện kiểm sát tỉnh Hòa Bình đề nghị mức án cho các bị cáo, trong đó bác sĩ Hoàng Công Lương từ 30 đến 36 tháng tù treo.