Viên pin đặc biệt được tạo ra từ virus

Video
Các nhà khoa học tạo ra một loạt virus bám chặt được vào coban oxit hoặc mangan oxit. Kỹ thuật này tạo ra dây nano virus tráng kim loại sử dụng để làm ra điện cực.