Việt Nam có phải đối mặt với sóng thần?

Video
Là quốc gia nằm chung khu vực Đông Nam Á với Indonesia, với đường bờ biển dài hơn 3.260km liệu Việt Nam có khả năng phải đối mặt với thảm họa kép này?