Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tìm tàu mất tích

Video
Đến ngày 7/10 tức là sau 5 ngày bị mất liên lạc thì vẫn chưa có được bất cứ một thông tin hay dấu tích nào của con tàu Sunrise 689 cùng 18 thuyền viên thuộc Công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng bị mất tích. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã có thông báo đến các nước trong khu vực yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm con tàu này.
Xem thêm